Przeskocz do treści

Świetlica

Salezjańska Świetlica Środowiskowa im. Świętego Dominika Savio działa przy Domu Zakonnym Salezjanów, za podstawowy cel swojej działalności przyjęła zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeba wychowanków, organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Przygotowujemy dzieci do samodzielnego życia według poznanych ideałów i wartości, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie.

Celem zajęć organizowanych w świetlicy jest wychowanie dzieci wg systemu wychowawczego św. Jana Bosko, a więc ukształtowanie postawy dobrego obywatela i chrześcijanina, w klimacie zaufania, miłości i radości.

Salezjańska Świetlica swoją opieką obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalną. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Czas przeznaczamy na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, na gry i zabawy świetlicowe, grupowe lub według własnych zainteresowań, zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania, spotkania formacyjne.

Opracowano: M. Szych, K. Pabian