Przeskocz do treści

Ferie 2017

W dniach od 16 do 21 stycznia 2017 roku w naszym Oratorium odbywały się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. W tym roku było nas ponad 100 osób. Staraliśmy się spędzić czas jak najbardziej aktywnie. Przede wszystkim każdy dzień zaczynaliśmy i kończyliśmy wspólną modlitwą. Codziennie znajdywaliśmy czas na wspólną małą rozgrzewkę poprzez taniec. Podczas feri udało nam się wyjść do: Aqua Lublin, Ice Mania, Maniskakania, Koziołka oraz SkyParku. "W głowie się nie mieści" co się działo na tegorocznych feriach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się w organizacji oraz przeprowadzeniu feri zimowych, przede wszystkim wychowawcom oraz animatorom za zaangażowanie. Zapraszamy w przyszłym roku! Może będzie nas jeszcze więcej?

« 1 z 15 »

Czym jest oratorium?

To instrument uprzywilejowany i priorytetowy, za pomocą którego wspólnota chrześcijańska wypełnia swoje zadanie wychowawczo-duszpasterskie wobec młodzieży danego środowiska.


Oratorium to:

 1. To DOM, który przygarnia

 2. To PARAFIA, która ewangelizuje

 3. To SZKOŁA, która wprowadza w życie

 4. To PODWÓRKO - gdzie spotykamy przyjaciółł

Oratorium ks Bosko

Oratorium św. Franciszka Salezego na Valdocco było pierwszym stałym dziełem na Valdocco

 • Z lekcji katechizmu wyrosła obecność - zaangażowanie w życie młodzieży, troska o jej potrzeby, problemy i możliwości

 • Niedzielne oratorium „na godziny” stało się domem „na pełen etat”.

 • Z treści katechezy narodził się System prewencyjny – integralny program wychowawczo duszpasterski

 • Posługi ciążące młodzieży, zmieniały sie w rodzinną obecność wychowawców wśród niej, podczas zajęć rekreacyjnych i pobożnych praktyk

 • Instytucja oparta na pracy dorosłych stała sie wspólnotą życia z młodzieżą, angażującą młodzież otwartą na każdego

 • Centralnym elementem przestał być program; zastąpił go człowiek i relacje międzyludzkie

 • Impuls misyjny wspólnoty młodzieżowej, która otwiera młodych nie znających środowiska parafii albo nie widzących w niej miejsca dla siebie

FERIE 2016

„Ferie w Oratorium”

W dniach od 15 do 20 lutego 2016r. odbyły się Ferie w naszym Oratorium dla dzieci i młodzieży. Cieszy bardzo fakt, że naszych podopiecznych było więcej niż w roku poprzednim. Wychowawcy wraz z animatorami zajmowali czas dzieciom grami, zabawami, śpiewem, tańcem, modlitwą oraz występami. Nasi podopieczni mieli za zadanie wcielić się w Małych Agentów Jezusa Chrystusa. Naszą tygodniową zabawę zakończyliśmy wspólną Eucharystią w Niedziele. Mamy nadzieję, że w podobnym albo większym składzie spotkamy się w przyszłym roku.

Gitara

Nauka gry na gitarze

Poniedziałek

gitara_opis1

godz. 15:00 - 15:30 Michał

godz. 15:30 - 16:00 Marcin

godz. 16:00 - 16:30 Oliwia

godz. 16:30 - 17:00 Otylia

Świetlica

SALEZJAŃSKA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Salezjańska Świetlica Środowiskowa im. Świętego Dominika Savio działa przy Domu Zakonnym Salezjanów, za podstawowy cel swojej działalności przyjęła zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeba wychowanków, organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Przygotowujemy dzieci do samodzielnego życia według poznanych ideałów i wartości, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie.

Celem zajęć organizowanych w świetlicy jest wychowanie dzieci wg systemu wychowawczego św. Jana Bosko, a więc ukształtowanie postawy dobrego obywatela i chrześcijanina, w klimacie zaufania, miłości i radości.

Salezjańska Świetlica swoją opieką obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalną. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Czas przeznaczamy na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, na gry i zabawy świetlicowe, grupowe lub według własnych zainteresowań, zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania, spotkania formacyjne.

Opracowano: M. Szych, K. Pabian

Salezjańskie nutki

"Salezjańskie nutki"

DSC_1927

Próba scholi

w soboty o godz. 11:00

w Oratorium

Serdecznie zapraszam
ks. Łukasz

Młodzież

STRONA W BUDOWIE

Nasz Patron

04-S_Giovanni_Bosco-1Jan Melchior Bosko, właśc. wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur. 16 sierpnia 1815 w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 roku w Turynie) – duchowny włoski, prezbiter, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek, święty Kościoła katolickiego.

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (ok. 40 km od Turynu). Był synem piemonckich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł jego ojciec. Jego matka musiała zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój sposób rozumieć i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swojej matki w wolnych godzinach szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał ich naśladować. W ten sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, pobożnym śpiewem, i "kazaniem", które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które tego dnia na porannej Mszy świętej zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął w wieku 11 lat (1826). Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, Jan musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć o własnym utrzymaniu, mieszkając na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji.

Święty Jan Bosko Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego.

8 grudnia 1841 roku, napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, uczyć ją prawd wiary, szukać dla nich pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś zajmował młodzież rozrywką, dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. "Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę" (z hymnu Liturgii Godzin).

Ten apostoł młodzieży uważany jest za jednego z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Zdawał sobie wszakże sprawę, że sam jeden tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej - salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt (1872). Będąc tak aktywnym, Jan potrafił odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.

Rozwinął szeroko działalność misyjną, posyłając najlepszych swoich synów duchownych i córki do Ameryki Południowej. Dzisiaj te dwie rodziny salezjańskie pracują na wszystkich kontynentach świata, na polu misyjnym, zajmując jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą "systemu uprzedzającego", który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu.

Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił dostępną dla najszerszych warstw wiernych Kościoła: uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Najświętsza Maryja Panna i św. Józef nie poszli w swoim życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy też wielu godzin modlitwy. Wszystko jednak czynili dla wypełnienia woli Bożej, dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności były aktem czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak prosta i wszystkim dostępna asceza salezjańska wyniosła na ołtarze Jana Bosko, Michała Rua, jego następcę, Dominika Savio - jego wychowanka, Alojzego Orione - jego byłego wychowanka i Marię Dominikę Mazzarello - współzałożycielkę Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, oraz Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, misjonarzy i męczenników w Chinach (+ 25 II 1930).

Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego pisma wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.

W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy co najmniej o wskrzeszeniu jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki nawet wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów, kasztanów jadalnych i Komunii świętej. Najwięcej wszakże rozgłosu przyniosły mu dar czytania w sumieniach ludzkich, którym posługiwał się niemal na co dzień, oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.

Jan Bosko zmarł w roku 1888. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

Duchowi synowie św. Jana Bosko, zwani pospolicie salezjanami, przybyli do Polski w 1898 roku. Córki Maryi Wspomożycielki przybyły do Polski w roku 1922. Ze zgromadzenia salezjańskiego wyszli m.in. prymas Polski, kardynał August Hlond (1881-1948) i metropolita poznański Antoni Baraniak (1904-1977). Z tego zgromadzenia powstało na ziemiach polskich zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalici), założone przez bł. Bronisława Markiewicza (+ 1912). Z grona polskich salezjanów wywodzi się także bł. August Czartoryski, beatyfikowany przez Jana Pawła II 25 kwietnia 2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosco przedstawiany jest jako kapłan w sutannie zakonnej. Najczęściej ukazywany jest w otoczeniu młodzieży, której poświęcił swoje życie.

Kontakt

Oratorium im. św. Jana Bosko

banner-kontakt

ul. Kalinowszczyzna 3
20-129 Lublin

oratorium@salezjanie.lublin.pl

ks. Łukasz Auguściak SDB  781-245-402

[su_gmap width="50" height="50" address="Kalinowszczyzna, 3"]